سد انحرافی کارون 3

سد انحرافی کارون 3
سد انحرافی کارون 3

موقعیت مکانی تونل

کشور ایران
استان خوزستان
محل تونل 28 کیلومتری شرق ایزه

مشخصات تونل

طول تونل 613 متر
عرض تونل 13.5 متر
ظرفیت تخلیه 1500 متر مکعب
ابزارهای نصب شده
پروژه‌های دیگر