سد خان آباد

سد خان آباد

موقعیت مکانی سد

کشور ایران
استان لرستان
محل سد 25 کیلومتری جنوب شرقی الیگودرز

مسخصات سد

نوع خاکی با هسته رسی
طول تاج 290 متر
ارتفاع از پی 31.5 متر
حجم مخزن در تراز نرمال 17.9 میلیون متر مکعب
ابزارهای نصب شده
پروژه‌های دیگر