طراحی سیستم‌های رفتارنگاری

"راهکارهای مهندسی"

برپایه تجربیات و دانش حاصله از رفتارسنجی و تحلیل بیش از 60 پروژه‌ی مختلف در طی 26 سال گذشته؛ و همچنین با توجه به توانمندی‌های مهندسین این شرکت، ما قادر هستیم که سیستم‌های رفتارسنجی بهینه و کارآمدی را برای کارفرمایان خود طراحی کنیم.

معمولاً این مهندسین مشاور هستند که پیشنهاد می‌کنند چه پارامترهاییی باید اندازه‌گیری شوند. ولی تشخیص بهترین تکنولوژی موجود برای این اندازه‌گیری و همچنین نحوه‌ی چینش ابزار، تنها از عهده شرکت‌های رفتارسنجی برمی‌آید. از این‌رو ما همیشه در شرکت سدافزار، مهندسین مشاور را در دست‌یابی به طرح بهینه‌ی ابزاربندی یاری می‌رسانیم  و بر این عقیده‌ایم که این نحوه‌ی مشارکت، بهترین راهِ دست‌یابی به نتایج مطلوب است.

مهمترین فاکتور در رفتارنگاری پروژه ها ، نحوه صحیح طراحی چیدمان ابزار دقیق است. به منظور اندازه گیری پارامترهای عملیاتی و ایمنی مورد نیاز برای سازه ای که رفتارنگاری می شود ، پیروی از سه گام اولیه زیر الزامی است.

  • انتخاب مناسب ابزار دقیق برای اندازه گیری پارامترهای دلخواه.
  • براساس پارامترهای مورد نیاز برای کنترل و رفتارنگاری سازه ، جاگذاری ابزار دقیق به صورت مناسب انجام شود.
  • بهینه سازی تعداد ابزاردقیق مورد استفاده در پروژه ، به منظور دستیابی به حداکثر نتیجه ، با صرف کمترین هزینه .

سدافزار به عنوان یک شرکت مهندسی تخصصی در زمینه رفتارنگاری ابزار دقیق ، بیش از 50 پروژه از جمله سد، تونل، نیروگاه و سازه های تاریخی و … را طراحی و اجرا کرده است. درطی 23 سال گذشته دفتر فنی این شرکت قادر به ارائه طراحی ابزارگذاری به جهت رفتارنگاری برای تمامی کارفرما های خود بوده است.