سد بیدواز اسفراین

سد بیدواز اسفراین
سد بیدواز اسفراین

موقعیت مکانی سد

کشور ایران
استان خراسان شمالی
محل سد 20 کیلومتری شمال شرقی اسفراین

مسخصات سد

نوع سنگریزه‌ ای با هسته رسی
طول تاج 104 متر
ارتفاع از پی 80 متر
حجم مخزن در تراز نرمال 52.9 میلیون متر مکعب
ابزارهای نصب شده
پروژه‌های دیگر