صفحه‌ی خبری
راهکارهای مهندسی

"در مورد خدمات ما اطلاعات کسب کنید"

شرکت سدافزار قادر به تامین خدمات در هر دو زمینه‌‏ی ابزار دقیق ژئوتکنیکی و عایق‏بندی سازه‏‌های هیدرولیکی بوسیله ژئوممبرین می‏باشد، خدمات مربوط به ابزار دقیق ژئوتکنیکی شامل طراحی، تامین، نصب ابزار، پالایش و بررسی داده‏ها و تحلیل …