جمع‌آوری و انتقال داده‌ها

"راهکارهای مهندسی"

نحوه‌ی جمع‌آوری داده‌ها و اطمینان از اعتبار آن‌ها شاخص کلیدی در هر پروژه ابزاربندی است. از این‌رو به منظور کنترل داده‌ها، ما در شرکت سدافزار سیستم مؤثری را پایه‌گذاری کرده‌ایم که خطاهای انسانی و یا هرگونه خطای دیگر را به حداقلِ ممکن رسانده و در پی آن به منظور جمع‌آوری و انتقال داده‌ها به کارفرمایان خود، سامانه‌ی معتبری را فراهم کرده‌ایم که در طول 26 سال گذشته، بالغ بر 800000 داده از ابزاردقیق‌های نصب شده در پروژه‌های خود جمع‌آوری کرده‌ایم.

بعد از طراحی و نصب صحیح ابزار دقیق، مهمترین قسمت،  جمع آوری داده های ابزار دقیق می باشد که کاربردی ضروری در رفتارنگاری پروژه ها دارد. به خصوص در طول مرحله ساخت که حساس ترین قسمت است، جمع آوری داده ها معمولا با دیتا لاگرهای قابل حمل و توسط نیروی انسانی انجام میشود، به همین دلیل در این مرحله عوامل زیادی میتواند بر روی قرائت ابزار دقیق موثر باشد، بنابراین برای دستیابی به قرائتهای قابل اعتماد کارشناسان باید آموزشهای مناسب را دیده باشند و در زمینه استفاده از دیتالاگرهایی که برای شرکت سازنده ابزار دقیق است تجربه کافی را داشته باشند . همچنین حین عملیات اجرایی معمولا جمع آوری داده ها توسط یک سیستم جمع آوری اتوماتیک انجام میشود. شرکت سدافزار با تجربه اجرایی در زمینه برداشت و جمع آوری داده در بیش از 50 پروژه عظیم عمرانی ، موفق به توسعه برنامه مدونی در خصوص جمع آوری داده های صحیح و قابل اعتماد در طول مدت اجرای پروژه بوده است و در حال حاظر دارای تیم تخصصی خود بالغ بر 30 پرسنل مهندس برای ارائه خدمات در سراسر جهان است.