برنامه‌های آموزشی

"راهکارهای مهندسی"

تجربیات متعدد حاصله از تعداد شصت پروژه‌ای که در طول 26 سال سابقه‌ی این شرکت به دست آمده است، شرکت سدافزار را قادر ساخته است تا از طریق برنامه‌ی آموزشی مفید و عملی، به طور مستمر مهارت نیروهای خود را همگام با آخرین تکنولوژی‌های موجود توسعه دهد. در صورت نیاز جهت آموزش این مهارت‌ها به همه مشتریان، خدمات لازم را ارائه می‌کنیم.