نیروگاه اوما اویا

نیروگاه اوما اویا
نیروگاه اوما اویا

موقعیت مکانی نیروگاه

کشور سری‌لانکا
استان غربی
محل نیروگاه 200 کیلومتری کلمبو

مشخصات نیروگاه

نوع زیرزمینی
ظرفیت نیروگاه 120 مگاوات
ابزارهای نصب شده
پروژه‌های دیگر