سد ایزدخواست

سد ایزدخواست
سد ایزدخواست

موقعیت مکانی سد

کشور ایران
استان فارس
محل سد 5 کیلومتری قریه ایزدخواست

مسخصات سد

نوع خاکی با هسته رسی
طول تاج 294 متر
ارتفاع از پی 39.5 متر
حجم مخزن در تراز نرمال 12 میلیون متر مکعب
ابزارهای نصب شده
پروژه‌های دیگر