صحن آزادی حرم امام رضا (ع)

صحن آزادی حرم امام رضا (ع)
صحن آزادی حرم امام رضا (ع)

موقعیت مکانی پروژه

کشور ایران
استان خراسان رضوی
شهر مشهد

درباره‌ی پروژه

یادداشت -
ابزارهای نصب شده
پروژه‌های دیگر